Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Canada. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
10 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Article . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Національний університет «Чернігівська політехніка»

  Urgency of the research. The proportion of transaction costs is growing every year in the economy of most countries, including Ukraine. In addition, the number of industries providing services, including transactional, is growing rapidly. These objective conditions of s...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Національний університет «Чернігівська політехніка»

  Urgеnсy оf thе rеsеаrсh. In the context of Ukraine's European integration, taking into account the construction of the information society, the issues of effectiveness of regulatory and legal support of the information sphere in the context of prevention and elimination...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Національний університет «Чернігівська політехніка»

  Актуальність теми дослідження. На сьогодні визначається значна роль центральних банків у подоланні наслідків світової фінансово-економічної кризи 2007-2009 рр. у забезпеченні стабільності національних фінансових систем. Центральні банки країн у посткризовий період зміню...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Національний університет «Чернігівська політехніка»

  Актуальність теми дослідження. Аналіз соціально-демографічних чинників є одним з етапів формування інформаційної основи визначення потенційних можливостей та існуючих загроз розвитку ринку.Постановка проблеми. Визначено необхідність оцінки стану та існуючих тенденцій у ...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Національний університет «Чернігівська політехніка»

  Актуальність теми дослідження. В умовах швидких змін на ринку готельних послуг формування адаптивної продуктової стратегії та вибір відповідних інструментів її реалізації є необхідною передумовою виживання та забезпечення довгострокової конкурентоспроможності підприємст...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Національний університет «Чернігівська політехніка»

  Актуальність теми дослідження. Інформація є важливим ресурсом при здійсненні господарської діяльності, особливо в умовах становлення інформаційної економіки. Якість інформації визначається рядом характеристик: повнотою, достовірністю, точністю, порівнянністю тощо. Таку ...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Національний університет «Чернігівська політехніка»

  Urgency of the research. The issues of balance of financial system elements, the development of the financial sector that changes the approaches to defining the role and goals of central banks that focus their policies not only on ensuring price stability but also on ma...

 • Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення існуючих проблем, визначення найбільш суттєвих макроекономічних факторів ціноутворення на ринках продовольчих товарів в умовах досконалої конкуренції є беззаперечною, оскільки протягом останнього часу саме забезпечення ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Національний університет «Чернігівська політехніка»

  Актуальність теми дослідження. На етапі реформування національної економіки та підходів щодо регулювання у різних сферах господарювання актуальним є проведення оцінки стану функціонування та фінансового регулювання банківської системи у відбудові національної економіки....

 • publication . Article . 2021
  Open Access Ukrainian
  Publisher: Національний університет «Чернігівська політехніка»

  Актуальність теми дослідження. Радикальні зміни на ринку фінансових послуг після світової фінансової кризи 2008 року визначають актуальність дослідження сучасної структури цього ринку з урахуванням появи і розвитку FinTech інновацій.Постановка проблеми. Існуючі в науков...

10 research outcomes, page 1 of 1