search
Include:
The following results are related to Canada. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
12 Research products, page 1 of 2

 • Canada
 • 2012-2021
 • Social Sciences and Humanities Research Council
 • HR
 • English

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Marcia Ostashewski;
  Publisher: Croatian Musicological Society & Croatian Academy of Science and Arts, Department for History of Croatian Music & Zagreb University, Academy of Music
  Country: Croatia
  Project: SSHRC

  Autorica je u Cape Bretonu (Nova Scotia, Kanada) inicirala digitalni multimedijalni istraživački projekt, kojemu je glavna sastavnica mrežni portal diversitycapebreton.ca. Kontinuirano se razvija u tijesnoj suradnji sa samim zajednicama o kojima je riječ — onima podrijetlom iz istočne i srednje Europe, a obuhvaća digitalni repozitorij, virtualno uključivanje u njihove svjetove i druge interaktivne edukativne sadržaje. Namjera mu je nadoknaditi manjak u postojećim interpretacijama baštine Cape Bretona, usredotočenima na škotske i akadske karakteristike, predočujući raznolikost etnokulturnog profila ovoga otoka. Korisnici portala mogu pristupiti arhivskom gradivu kao što su fotografije, raznovrsni dokumenti te zvučni i video zapisi. Dostupni su i mnogobrojni interaktivni sadržaji, uključujući prethodno oblikovane izložbe (npr. zbirke usredotočene na glazbu, na povijest zajednica, pa su tu virtualni obilasci izložbenih postava, panoramski obilasci arhitektonske baštine, virtualne šetnje po četvrtima spomenutima u arhivskoj građi), nastavne materijale namijenjene učiteljima i virtualni svijet Cape Bretona po kojem se korisnici, nakon što stvore vlastiti lik, mogu kretati i doći u doticaj sa zvučnom i video građom vezanom uz važne lokacije u regiji. Portal je zamišljen kao široko dostupan živi repozitorij s rastućim fondom građe, što će omogućiti njezinu dugoročnu zaštitu, istraživanje i daljnje osnaživanje dijaloga i razmjene među svim dionicima i drugim zainteresiranim stranama. Takvo multimedijalno istraživanje posjeduje znatan potencijal da potpomogne angažman zajednica jer im pristupa na razumljiv način, povezujući privatnu, obrazovnu i baštinsku sferu. Javljaju se međutim i izazovi istraživanja provedenog uz angažman zajednice i za nju, napose kad istraživač radi s različitim zajednicama i živi među njima. Nadalje, ograničene mogućnosti programiranja te različita infrastrukturna i financijska ograničenja mogu utjecati i na multimedijalne alate. No oni, s druge strane, omogućuju nove i inovativne načine predstavljanja i dijeljena rezultata istraživanja povrh pukog tekstualnog predstavljanja, pohranu i očuvanje prikupljene građe te primjenu istraživanja na dobrobit istraživanih zajednica. Usto takvi alati potiču povezivanje umjetnosti i znanosti te nove tehnološke primjene. Projekt o kojemu je riječ visoko vrednuje sve sudjelujuće pojedince i zajednice, stavljajući naglasak na učenje u oba smjera, izgradnju i dijeljenje informacija te širenja znanja. Predstavlja vrijedan javni izvor o etnokulturnim skupinama koje su u Cape Bretonu aktivne od potkraj 19. stoljeća, no do danas su ostale mahom nevidljive. Osvjetljavajući iz novog ugla što to znači istraživati na atlantskoj obali Kanade, projekt promiče dublje razumijevanje kulturnih identiteta, te time odjekuje i povrh svog nacionalnog konteksta. Digital multimedia provides new opportunities not only for dissemination of research but also for the research process itself, entwined with creative work and public engagement. It can complement more familiar textual representations and ethnographies in ethnomusicology as well as take them in new directions. In this article, I describe an internet-based digital multimedia research project that I initiated in 2012 in Cape Breton, Nova Scotia, Canada. In addition to presenting rationales for its launch, together with theories, research and practice that informed its development and design, I overview and briefly chronicle how it provided opportunities for the development of collaborative interdisciplinary and community-engaged research relationships and methods, as well as the widespread dissemination of research. Critically reflecting upon this project, and on participant, partner and audience commentary, I observe that there is great potential in multimedia research as well as challenges and limitations.

 • English
  Authors: 
  Lisac, Katarina; Nemec, Vinko; Topic, Filip; Arhangelskis, Mihails; Hindle, Poppy; Tran, Ricky; Huskic, Igor; Morris, Andrew J.; Frišcic, Tomislav; Cincic, Dominik;
  Publisher: Cambridge Crystallographic Data Centre
  Project: CIHR , SSHRC , HRZZ | Crystal engineering of mu... (IP-2014-09-7367), NSERC

  An entry from the Cambridge Structural Database, the world’s repository for small molecule crystal structures. The entry contains experimental data from a crystal diffraction study. The deposited dataset for this entry is freely available from the CCDC and typically includes 3D coordinates, cell parameters, space group, experimental conditions and quality measures. Related Article: Katarina Lisac, Vinko Nemec, Filip Topic, Mihails Arhangelskis, Poppy Hindle, Ricky Tran, Igor Huskic, Andrew J. Morris, Tomislav Frišcic, Dominik Cincic|2018|Cryst.Growth Des.|18|2387|doi:10.1021/acs.cgd.7b01808

 • Open Access English
  Authors: 
  Katarina Lisac; Vinko Nemec; Filip Topić; Mihails Arhangelskis; Poppy Hindle; Ricky Tran; Igor Huskić; Andrew J. Morris; Tomislav Friščić; Dominik Cinčić;
  Country: Croatia
  Project: HRZZ | Crystal engineering of mu... (IP-2014-09-7367), SSHRC , CIHR , NSERC

  We present a combined experimental and theoretical study of the structures and bench stability of halogen-bonded cocrystals involving the volatile halogen bond donor octafluoro-1, 4-diiodobutane, with phenazine and acridine as acceptors. Cocrystallization experiments using mechanochemistry and solution crystallization revealed three chemically and structurally distinct cocrystals. Whereas only one cocrystal form has been observed with acridine, cocrystallization with phenazine led to two stoichiometrically different cocrystals, in which phenazine employs either one or two nitrogen atoms per molecule as halogen bond acceptor sites. Cocrystal stability was evaluated experimentally by simultaneous thermogravimetric analysis and differential thermal analysis or differential scanning calorimetry, real-time powder X-ray diffraction monitoring of cocrystals upon storage in open air, and theoretically by using dispersion- corrected periodic density functional theory. The use of real-time powder X-ray diffraction enabled the comparison of rates of cocrystal decomposition, and the observed trends in cocrystal stability were reproduced by the ranking of theoretically calculated cocrystal decomposition enthalpies. Whereas all cocrystals eventually lose the volatile halogen bond donor upon storage in open air or by heating, these experimental and theoretical studies show that the cocrystal of acridine is the most stable, in agreement with its more basic properties. The stoichiometric variations of the phenazine cocrystal also exhibit a notable difference in stability, with the cocrystal containing the halogen bond acceptor and donor in a 1:1 stoichiometric ratio being of particularly low stability, decomposing in open air within minutes.

 • Open Access English
  Authors: 
  Steve Déry; Walter Leimgruber; Walter Zsilincsar;
  Publisher: Croatian Geographical Society
  Country: Croatia
  Project: SSHRC

  Marginality and marginalisation have been researched extensively, especially during the 1960s and 1970s within the context of rapid urbanization in Latin America, mostly to try to find out who is marginal and who is not. But most researchers stumbled on the complexity of the phenomenon of marginality. Drawn from a geographical perspective, this note brings together research results presented in 2010, and coming from up-to-date fieldwork research in various regional contexts. Trying to find out common denominators, it highlights the importance of scale and perspective in considering marginality, as well as changes in power relations, the very basis of the marginalisation process. Koncepte marginalnosti i marginalizacije uvelike se istraživalo posebice 60-ih I 70-ih godina 20. stoljeća u kontekstu nagle urbanizacije u Latinskoj Americi, ponajviše kako bi se otkrilo tko je marginalan, a tko nije. No većina istraživača pritom je nabasala na problematiku kompleksnosti fenomena marginalnosti. Polazeći od geografske perspektive, ovaj rad objedinjuje istraživanja iz 2010. te suvremena terenska istraživanja više različitih regionalnih konteksta. U pokušaju svođenja problematike na zajednički nazivnik u radu se naglašava važnost razine i perspektive u proučavanju marginalnosti te posebice promjenâ u odnosima moći, koje su ključne u procesu marginalizacije.

 • English
  Authors: 
  Lisac, Katarina; Nemec, Vinko; Topic, Filip; Arhangelskis, Mihails; Hindle, Poppy; Tran, Ricky; Huskic, Igor; Morris, Andrew J.; Frišcic, Tomislav; Cincic, Dominik;
  Publisher: Cambridge Crystallographic Data Centre
  Project: SSHRC , CIHR , HRZZ | Crystal engineering of mu... (IP-2014-09-7367), NSERC

  An entry from the Cambridge Structural Database, the world’s repository for small molecule crystal structures. The entry contains experimental data from a crystal diffraction study. The deposited dataset for this entry is freely available from the CCDC and typically includes 3D coordinates, cell parameters, space group, experimental conditions and quality measures. Related Article: Katarina Lisac, Vinko Nemec, Filip Topic, Mihails Arhangelskis, Poppy Hindle, Ricky Tran, Igor Huskic, Andrew J. Morris, Tomislav Frišcic, Dominik Cincic|2018|Cryst.Growth Des.|18|2387|doi:10.1021/acs.cgd.7b01808

 • Open Access English
  Authors: 
  Richard F. Gyug;
  Publisher: Croatian Musicological Society & Croatian Academy of Science and Arts, Department for History of Croatian Music & Zagreb University, Academy of Music
  Country: Croatia
  Project: SSHRC

  Malo istraživani vatikanski kodeks Burghes.14 po tipu liturgijske knjige predstavlja pontifikal pisan goticom i datiran na kraj 13. i početak 14. stoljeća. Njegov sadržaj nam svjedoči da je pisan za uporabu u Dubrovniku. Dokaz ove hipoteze su i dva orda koja nalazimo u pontifikalu, te spomen imena sv. Vlaha zaštitnika Dubrovnika, koji se nalazi u litanijama i zavjetima novozaređenih biskupa. Kodeks je primjer pontifikala „Rimske kurije“ iz 13. stoljeća, koji je kopiran i prepisivan i u kasnijim stoljećima. Zanimljivo je da su tek nešto više od polovice sedamdeset pontifikalnih ordinesa nepromijenjeni ordinesi Rimskog pontifikala. Ostatak je mješavina elemenata pontifikala “Rimske kurije“, lokalnih orda, Rimsko-njemačkih orda, rimskih orda iz 12. stoljeća i lokalnih tekstova. Tako, primjerice, pontifikal sadrži dva obrasca Posvete crkve: rimski i obrazac „secundum Dalmatinos“. Mnogi od orda (redoslijeda) su bili izvorno ponešto drugačiji i stoga su bili jako označeni kroz brisanja i opetovana prepisivanja, ali i kroz marginalije, kako bi se usuglasile s knjigama Rimske kurije. No, vrlo su rijetko ove prilagodbe prepisivača zadirale u promjenu redoslijeda ceremonija, molitava ili blagoslova. Ma koliko god liturgija bila lokalna, ona je još uvijek bila vrlo „rimska“. Lokalna tradicija pisanja rubrika je na mnogim mjestima promijenjena. Tek je nekolicina rubrika ostala, tako da se u usporedbi može točno vidjeti ono što je mijenjano. Posebno su upečatljive rubrike koje nalazimo još samo u kotorskom lekcionaru-pontifikalu iz 12. stoljeća, koji se danas čuva u St. Petersburgu (BRAN, F. 200). Kotorski pontifikal je pisan beneventanskim pismom i predstavlja osebujan spoj rimskih, beneventanskih i normanskih orda s brojnim prilagodbama lokalnoj tradiciji. Usporedba redoslijeda zaređivanja iz kasnijeg dubrovačkog pontifikala s ranijim kotorskim, pokazuje istaknutu liturgijsku tradiciju lokalnog predznaka i kontinuitet dvaju regionalnih rukopisa: prvog (dubrovačkog), beneventanskog i drugog, gotičkog (kotorskog) pontifikala. The Vatican manuscript Burghes. 14 contains a pontifical or book of episcopal ceremonies written in Gothic script in the late thirteenth or early fourteenth century. Intended for the use of Dubrovnik it was later in Avignon and then Riga. Many of the manuscript’s ordines are based on ordines in the thirteenth-century Pontifical of the Roman Curia, a collection composed in Roman circles in several stages through the thirteenth century and the most-copied pontifical of the later medieval period. In addition to these ordines, the manuscript contains local elements, a number of which are based on texts like those copied in a twelfth-century Pontifical from Kotor in Beneventan script (St. Petersburg, BRAN, F. 200). Many of the local elements have been erased or otherwise modified to bring the manuscript into conformity with Roman practice.

 • Publication . Other literature type . 2014
  Open Access English
  Authors: 
  Roger E. Reynolds;
  Publisher: Croatian Musicological Society & Croatian Academy of Science and Arts, Department for History of Croatian Music & Zagreb University, Academy of Music
  Country: Croatia
  Project: SSHRC

  Kotorski je misal već dugo poznat znanstvenicima koji se bave beneventanskim pismom. Njegova atribucija f“kotorski“ potječe iz rubrike u kalendaru misala u kojem se spominje blagdan sv. Tripuna, zaštitnika katedrale u Kotoru, kao i od ilustracije u kodeksu na kojem je prikaz mladića iznad čije glave je kasnije dopisano ime sv. Tripuna. Autor se u ovom radu bavi argumentacijom provenijencije kodeksa Staatsbibliothek zu Berlin — Preussischer Kulturbesitz (SBB-PK), Ms. lat. fol. 920, postavljajući temeljno pitanje: je li ovaj kodeks doista napisan za uporabu u katedrali u Kotoru, ili je pak bio naručen za neki drugi lokalitet i tek naknadno donesen u Kotor? The Missal of Kotor has long been known to scholars specializing in Beneventan script. The designation of it comes from a brief notice in the Calendar for the feast of St. Tryphon, patron of the Kotor cathedral, and an illustration of a young man above which was much later written Tryphon’s name. Whether or not the manuscript was made for the cathedral of Kotor dedicated to St. Tryphon or elsewhere and then eventually taken to or used in the cathedral is the question addressed by this article.

 • English
  Authors: 
  Lisac, Katarina; Nemec, Vinko; Topic, Filip; Arhangelskis, Mihails; Hindle, Poppy; Tran, Ricky; Huskic, Igor; Morris, Andrew J.; Frišcic, Tomislav; Cincic, Dominik;
  Publisher: Cambridge Crystallographic Data Centre
  Project: SSHRC , CIHR , HRZZ | Crystal engineering of mu... (IP-2014-09-7367), NSERC

  An entry from the Cambridge Structural Database, the world’s repository for small molecule crystal structures. The entry contains experimental data from a crystal diffraction study. The deposited dataset for this entry is freely available from the CCDC and typically includes 3D coordinates, cell parameters, space group, experimental conditions and quality measures. Related Article: Katarina Lisac, Vinko Nemec, Filip Topic, Mihails Arhangelskis, Poppy Hindle, Ricky Tran, Igor Huskic, Andrew J. Morris, Tomislav Frišcic, Dominik Cincic|2018|Cryst.Growth Des.|18|2387|doi:10.1021/acs.cgd.7b01808

 • Open Access English
  Authors: 
  Mana Dembo; Davorka Radovčić; Heather M. Garvin; Myra F. Laird; Lauren Schroeder; Jill E. Scott; Juliet K. Brophy; Rebecca Rogers Ackermann; Charles M. Musiba; Darryl J. de Ruiter; +2 more
  Country: Croatia
  Project: SSHRC , NSERC , EC | MendTheGap (692249)

  Acknowledgements We wish to express our gratitude to the National Geographic Society and the National Research Foundation of South Africa for funding the discovery, recovery, and analysis of the H. naledi material. The study reported here was also made possible by grants from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, the Canada Foundation for Innovation, the British Columbia Knowledge Development Fund, the Canada Research Chairs Program, Simon Fraser University, the DST/NRF Centre of Excellence in Palaeosciences (COE-Pal), as well as by a Discovery Grant from the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, a Young Scientist Development Grant from the Paleontological Scientific Trust (PAST), a Baldwin Fellowship from the L.S.B. Leakey Foundation, and a Seed Grant and a Cornerstone Faculty Fellowship from the Texas AM the Jacobs family for granting access; Wilma Lawrence, Bonita De Klerk, Merrill Van der Walt, and Justin Mukanku for their assistance during all phases of the project; Lucas Delezene for valuable discussion on the dental characters of H. naledi. We would also like to thank Peter Schmid for the preparation of the Dinaledi fossil material; Yoel Rak for explaining in detail some of the characters used in previous studies; William Kimbel for drawing our attention to the possibility that there might be a problem with Dembo et al.’s (2015) codes for the two characters related to the articular eminence; Will Stein for helpful discussion about the Bayesian analyses; Mike Lee for his comments on this manuscript; John Hawks for his support in organizing the Rising Star workshop; and the associate editor and three anonymous reviewers for their valuable comments. We are grateful to S. Potze and the Ditsong Museum, B. Billings and the School of Anatomical Sciences at the University of the Witwatersrand, and B. Zipfel and the Evolutionary Studies Institute at the University of the Witwatersrand for providing access to the specimens in their care; the University of the Witwatersrand, the Evolutionary Studies Institute, and the South African National Centre of Excellence in PalaeoSciences for hosting a number of the authors while studying the material; and the Western Canada Research Grid for providing access to the high-performance computing facilities for the Bayesian analyses. Last but definitely not least, we thank the head of the Rising Star project, Lee Berger, for his leadership and support, and for encouraging us to pursue the study reported here.

 • English
  Authors: 
  Lisac, Katarina; Nemec, Vinko; Topic, Filip; Arhangelskis, Mihails; Hindle, Poppy; Tran, Ricky; Huskic, Igor; Morris, Andrew J.; Frišcic, Tomislav; Cincic, Dominik;
  Publisher: Cambridge Crystallographic Data Centre
  Project: SSHRC , CIHR , NSERC , HRZZ | Crystal engineering of mu... (IP-2014-09-7367)

  An entry from the Cambridge Structural Database, the world’s repository for small molecule crystal structures. The entry contains experimental data from a crystal diffraction study. The deposited dataset for this entry is freely available from the CCDC and typically includes 3D coordinates, cell parameters, space group, experimental conditions and quality measures. Related Article: Katarina Lisac, Vinko Nemec, Filip Topic, Mihails Arhangelskis, Poppy Hindle, Ricky Tran, Igor Huskic, Andrew J. Morris, Tomislav Frišcic, Dominik Cincic|2018|Cryst.Growth Des.|18|2387|doi:10.1021/acs.cgd.7b01808

search
Include:
The following results are related to Canada. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
12 Research products, page 1 of 2
 • Open Access English
  Authors: 
  Marcia Ostashewski;
  Publisher: Croatian Musicological Society & Croatian Academy of Science and Arts, Department for History of Croatian Music & Zagreb University, Academy of Music
  Country: Croatia
  Project: SSHRC

  Autorica je u Cape Bretonu (Nova Scotia, Kanada) inicirala digitalni multimedijalni istraživački projekt, kojemu je glavna sastavnica mrežni portal diversitycapebreton.ca. Kontinuirano se razvija u tijesnoj suradnji sa samim zajednicama o kojima je riječ — onima podrijetlom iz istočne i srednje Europe, a obuhvaća digitalni repozitorij, virtualno uključivanje u njihove svjetove i druge interaktivne edukativne sadržaje. Namjera mu je nadoknaditi manjak u postojećim interpretacijama baštine Cape Bretona, usredotočenima na škotske i akadske karakteristike, predočujući raznolikost etnokulturnog profila ovoga otoka. Korisnici portala mogu pristupiti arhivskom gradivu kao što su fotografije, raznovrsni dokumenti te zvučni i video zapisi. Dostupni su i mnogobrojni interaktivni sadržaji, uključujući prethodno oblikovane izložbe (npr. zbirke usredotočene na glazbu, na povijest zajednica, pa su tu virtualni obilasci izložbenih postava, panoramski obilasci arhitektonske baštine, virtualne šetnje po četvrtima spomenutima u arhivskoj građi), nastavne materijale namijenjene učiteljima i virtualni svijet Cape Bretona po kojem se korisnici, nakon što stvore vlastiti lik, mogu kretati i doći u doticaj sa zvučnom i video građom vezanom uz važne lokacije u regiji. Portal je zamišljen kao široko dostupan živi repozitorij s rastućim fondom građe, što će omogućiti njezinu dugoročnu zaštitu, istraživanje i daljnje osnaživanje dijaloga i razmjene među svim dionicima i drugim zainteresiranim stranama. Takvo multimedijalno istraživanje posjeduje znatan potencijal da potpomogne angažman zajednica jer im pristupa na razumljiv način, povezujući privatnu, obrazovnu i baštinsku sferu. Javljaju se međutim i izazovi istraživanja provedenog uz angažman zajednice i za nju, napose kad istraživač radi s različitim zajednicama i živi među njima. Nadalje, ograničene mogućnosti programiranja te različita infrastrukturna i financijska ograničenja mogu utjecati i na multimedijalne alate. No oni, s druge strane, omogućuju nove i inovativne načine predstavljanja i dijeljena rezultata istraživanja povrh pukog tekstualnog predstavljanja, pohranu i očuvanje prikupljene građe te primjenu istraživanja na dobrobit istraživanih zajednica. Usto takvi alati potiču povezivanje umjetnosti i znanosti te nove tehnološke primjene. Projekt o kojemu je riječ visoko vrednuje sve sudjelujuće pojedince i zajednice, stavljajući naglasak na učenje u oba smjera, izgradnju i dijeljenje informacija te širenja znanja. Predstavlja vrijedan javni izvor o etnokulturnim skupinama koje su u Cape Bretonu aktivne od potkraj 19. stoljeća, no do danas su ostale mahom nevidljive. Osvjetljavajući iz novog ugla što to znači istraživati na atlantskoj obali Kanade, projekt promiče dublje razumijevanje kulturnih identiteta, te time odjekuje i povrh svog nacionalnog konteksta. Digital multimedia provides new opportunities not only for dissemination of research but also for the research process itself, entwined with creative work and public engagement. It can complement more familiar textual representations and ethnographies in ethnomusicology as well as take them in new directions. In this article, I describe an internet-based digital multimedia research project that I initiated in 2012 in Cape Breton, Nova Scotia, Canada. In addition to presenting rationales for its launch, together with theories, research and practice that informed its development and design, I overview and briefly chronicle how it provided opportunities for the development of collaborative interdisciplinary and community-engaged research relationships and methods, as well as the widespread dissemination of research. Critically reflecting upon this project, and on participant, partner and audience commentary, I observe that there is great potential in multimedia research as well as challenges and limitations.

 • English
  Authors: 
  Lisac, Katarina; Nemec, Vinko; Topic, Filip; Arhangelskis, Mihails; Hindle, Poppy; Tran, Ricky; Huskic, Igor; Morris, Andrew J.; Frišcic, Tomislav; Cincic, Dominik;
  Publisher: Cambridge Crystallographic Data Centre
  Project: CIHR , SSHRC , HRZZ | Crystal engineering of mu... (IP-2014-09-7367), NSERC

  An entry from the Cambridge Structural Database, the world’s repository for small molecule crystal structures. The entry contains experimental data from a crystal diffraction study. The deposited dataset for this entry is freely available from the CCDC and typically includes 3D coordinates, cell parameters, space group, experimental conditions and quality measures. Related Article: Katarina Lisac, Vinko Nemec, Filip Topic, Mihails Arhangelskis, Poppy Hindle, Ricky Tran, Igor Huskic, Andrew J. Morris, Tomislav Frišcic, Dominik Cincic|2018|Cryst.Growth Des.|18|2387|doi:10.1021/acs.cgd.7b01808

 • Open Access English
  Authors: 
  Katarina Lisac; Vinko Nemec; Filip Topić; Mihails Arhangelskis; Poppy Hindle; Ricky Tran; Igor Huskić; Andrew J. Morris; Tomislav Friščić; Dominik Cinčić;
  Country: Croatia
  Project: HRZZ | Crystal engineering of mu... (IP-2014-09-7367), SSHRC , CIHR , NSERC

  We present a combined experimental and theoretical study of the structures and bench stability of halogen-bonded cocrystals involving the volatile halogen bond donor octafluoro-1, 4-diiodobutane, with phenazine and acridine as acceptors. Cocrystallization experiments using mechanochemistry and solution crystallization revealed three chemically and structurally distinct cocrystals. Whereas only one cocrystal form has been observed with acridine, cocrystallization with phenazine led to two stoichiometrically different cocrystals, in which phenazine employs either one or two nitrogen atoms per molecule as halogen bond acceptor sites. Cocrystal stability was evaluated experimentally by simultaneous thermogravimetric analysis and differential thermal analysis or differential scanning calorimetry, real-time powder X-ray diffraction monitoring of cocrystals upon storage in open air, and theoretically by using dispersion- corrected periodic density functional theory. The use of real-time powder X-ray diffraction enabled the comparison of rates of cocrystal decomposition, and the observed trends in cocrystal stability were reproduced by the ranking of theoretically calculated cocrystal decomposition enthalpies. Whereas all cocrystals eventually lose the volatile halogen bond donor upon storage in open air or by heating, these experimental and theoretical studies show that the cocrystal of acridine is the most stable, in agreement with its more basic properties. The stoichiometric variations of the phenazine cocrystal also exhibit a notable difference in stability, with the cocrystal containing the halogen bond acceptor and donor in a 1:1 stoichiometric ratio being of particularly low stability, decomposing in open air within minutes.

 • Open Access English
  Authors: 
  Steve Déry; Walter Leimgruber; Walter Zsilincsar;
  Publisher: Croatian Geographical Society
  Country: Croatia
  Project: SSHRC

  Marginality and marginalisation have been researched extensively, especially during the 1960s and 1970s within the context of rapid urbanization in Latin America, mostly to try to find out who is marginal and who is not. But most researchers stumbled on the complexity of the phenomenon of marginality. Drawn from a geographical perspective, this note brings together research results presented in 2010, and coming from up-to-date fieldwork research in various regional contexts. Trying to find out common denominators, it highlights the importance of scale and perspective in considering marginality, as well as changes in power relations, the very basis of the marginalisation process. Koncepte marginalnosti i marginalizacije uvelike se istraživalo posebice 60-ih I 70-ih godina 20. stoljeća u kontekstu nagle urbanizacije u Latinskoj Americi, ponajviše kako bi se otkrilo tko je marginalan, a tko nije. No većina istraživača pritom je nabasala na problematiku kompleksnosti fenomena marginalnosti. Polazeći od geografske perspektive, ovaj rad objedinjuje istraživanja iz 2010. te suvremena terenska istraživanja više različitih regionalnih konteksta. U pokušaju svođenja problematike na zajednički nazivnik u radu se naglašava važnost razine i perspektive u proučavanju marginalnosti te posebice promjenâ u odnosima moći, koje su ključne u procesu marginalizacije.

 • English
  Authors: 
  Lisac, Katarina; Nemec, Vinko; Topic, Filip; Arhangelskis, Mihails; Hindle, Poppy; Tran, Ricky; Huskic, Igor; Morris, Andrew J.; Frišcic, Tomislav; Cincic, Dominik;
  Publisher: Cambridge Crystallographic Data Centre
  Project: SSHRC , CIHR , HRZZ | Crystal engineering of mu... (IP-2014-09-7367), NSERC

  An entry from the Cambridge Structural Database, the world’s repository for small molecule crystal structures. The entry contains experimental data from a crystal diffraction study. The deposited dataset for this entry is freely available from the CCDC and typically includes 3D coordinates, cell parameters, space group, experimental conditions and quality measures. Related Article: Katarina Lisac, Vinko Nemec, Filip Topic, Mihails Arhangelskis, Poppy Hindle, Ricky Tran, Igor Huskic, Andrew J. Morris, Tomislav Frišcic, Dominik Cincic|2018|Cryst.Growth Des.|18|2387|doi:10.1021/acs.cgd.7b01808

 • Open Access English
  Authors: 
  Richard F. Gyug;
  Publisher: Croatian Musicological Society & Croatian Academy of Science and Arts, Department for History of Croatian Music & Zagreb University, Academy of Music
  Country: Croatia
  Project: SSHRC

  Malo istraživani vatikanski kodeks Burghes.14 po tipu liturgijske knjige predstavlja pontifikal pisan goticom i datiran na kraj 13. i početak 14. stoljeća. Njegov sadržaj nam svjedoči da je pisan za uporabu u Dubrovniku. Dokaz ove hipoteze su i dva orda koja nalazimo u pontifikalu, te spomen imena sv. Vlaha zaštitnika Dubrovnika, koji se nalazi u litanijama i zavjetima novozaređenih biskupa. Kodeks je primjer pontifikala „Rimske kurije“ iz 13. stoljeća, koji je kopiran i prepisivan i u kasnijim stoljećima. Zanimljivo je da su tek nešto više od polovice sedamdeset pontifikalnih ordinesa nepromijenjeni ordinesi Rimskog pontifikala. Ostatak je mješavina elemenata pontifikala “Rimske kurije“, lokalnih orda, Rimsko-njemačkih orda, rimskih orda iz 12. stoljeća i lokalnih tekstova. Tako, primjerice, pontifikal sadrži dva obrasca Posvete crkve: rimski i obrazac „secundum Dalmatinos“. Mnogi od orda (redoslijeda) su bili izvorno ponešto drugačiji i stoga su bili jako označeni kroz brisanja i opetovana prepisivanja, ali i kroz marginalije, kako bi se usuglasile s knjigama Rimske kurije. No, vrlo su rijetko ove prilagodbe prepisivača zadirale u promjenu redoslijeda ceremonija, molitava ili blagoslova. Ma koliko god liturgija bila lokalna, ona je još uvijek bila vrlo „rimska“. Lokalna tradicija pisanja rubrika je na mnogim mjestima promijenjena. Tek je nekolicina rubrika ostala, tako da se u usporedbi može točno vidjeti ono što je mijenjano. Posebno su upečatljive rubrike koje nalazimo još samo u kotorskom lekcionaru-pontifikalu iz 12. stoljeća, koji se danas čuva u St. Petersburgu (BRAN, F. 200). Kotorski pontifikal je pisan beneventanskim pismom i predstavlja osebujan spoj rimskih, beneventanskih i normanskih orda s brojnim prilagodbama lokalnoj tradiciji. Usporedba redoslijeda zaređivanja iz kasnijeg dubrovačkog pontifikala s ranijim kotorskim, pokazuje istaknutu liturgijsku tradiciju lokalnog predznaka i kontinuitet dvaju regionalnih rukopisa: prvog (dubrovačkog), beneventanskog i drugog, gotičkog (kotorskog) pontifikala. The Vatican manuscript Burghes. 14 contains a pontifical or book of episcopal ceremonies written in Gothic script in the late thirteenth or early fourteenth century. Intended for the use of Dubrovnik it was later in Avignon and then Riga. Many of the manuscript’s ordines are based on ordines in the thirteenth-century Pontifical of the Roman Curia, a collection composed in Roman circles in several stages through the thirteenth century and the most-copied pontifical of the later medieval period. In addition to these ordines, the manuscript contains local elements, a number of which are based on texts like those copied in a twelfth-century Pontifical from Kotor in Beneventan script (St. Petersburg, BRAN, F. 200). Many of the local elements have been erased or otherwise modified to bring the manuscript into conformity with Roman practice.

 • Publication . Other literature type . 2014
  Open Access English
  Authors: 
  Roger E. Reynolds;
  Publisher: Croatian Musicological Society & Croatian Academy of Science and Arts, Department for History of Croatian Music & Zagreb University, Academy of Music
  Country: Croatia
  Project: SSHRC

  Kotorski je misal već dugo poznat znanstvenicima koji se bave beneventanskim pismom. Njegova atribucija f“kotorski“ potječe iz rubrike u kalendaru misala u kojem se spominje blagdan sv. Tripuna, zaštitnika katedrale u Kotoru, kao i od ilustracije u kodeksu na kojem je prikaz mladića iznad čije glave je kasnije dopisano ime sv. Tripuna. Autor se u ovom radu bavi argumentacijom provenijencije kodeksa Staatsbibliothek zu Berlin — Preussischer Kulturbesitz (SBB-PK), Ms. lat. fol. 920, postavljajući temeljno pitanje: je li ovaj kodeks doista napisan za uporabu u katedrali u Kotoru, ili je pak bio naručen za neki drugi lokalitet i tek naknadno donesen u Kotor? The Missal of Kotor has long been known to scholars specializing in Beneventan script. The designation of it comes from a brief notice in the Calendar for the feast of St. Tryphon, patron of the Kotor cathedral, and an illustration of a young man above which was much later written Tryphon’s name. Whether or not the manuscript was made for the cathedral of Kotor dedicated to St. Tryphon or elsewhere and then eventually taken to or used in the cathedral is the question addressed by this article.

 • English
  Authors: 
  Lisac, Katarina; Nemec, Vinko; Topic, Filip; Arhangelskis, Mihails; Hindle, Poppy; Tran, Ricky; Huskic, Igor; Morris, Andrew J.; Frišcic, Tomislav; Cincic, Dominik;
  Publisher: Cambridge Crystallographic Data Centre
  Project: SSHRC , CIHR , HRZZ | Crystal engineering of mu... (IP-2014-09-7367), NSERC

  An entry from the Cambridge Structural Database, the world’s repository for small molecule crystal structures. The entry contains experimental data from a crystal diffraction study. The deposited dataset for this entry is freely available from the CCDC and typically includes 3D coordinates, cell parameters, space group, experimental conditions and quality measures. Related Article: Katarina Lisac, Vinko Nemec, Filip Topic, Mihails Arhangelskis, Poppy Hindle, Ricky Tran, Igor Huskic, Andrew J. Morris, Tomislav Frišcic, Dominik Cincic|2018|Cryst.Growth Des.|18|2387|doi:10.1021/acs.cgd.7b01808

 • Open Access English
  Authors: 
  Mana Dembo; Davorka Radovčić; Heather M. Garvin; Myra F. Laird; Lauren Schroeder; Jill E. Scott; Juliet K. Brophy; Rebecca Rogers Ackermann; Charles M. Musiba; Darryl J. de Ruiter; +2 more
  Country: Croatia
  Project: SSHRC , NSERC , EC | MendTheGap (692249)

  Acknowledgements We wish to express our gratitude to the National Geographic Society and the National Research Foundation of South Africa for funding the discovery, recovery, and analysis of the H. naledi material. The study reported here was also made possible by grants from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, the Canada Foundation for Innovation, the British Columbia Knowledge Development Fund, the Canada Research Chairs Program, Simon Fraser University, the DST/NRF Centre of Excellence in Palaeosciences (COE-Pal), as well as by a Discovery Grant from the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, a Young Scientist Development Grant from the Paleontological Scientific Trust (PAST), a Baldwin Fellowship from the L.S.B. Leakey Foundation, and a Seed Grant and a Cornerstone Faculty Fellowship from the Texas AM the Jacobs family for granting access; Wilma Lawrence, Bonita De Klerk, Merrill Van der Walt, and Justin Mukanku for their assistance during all phases of the project; Lucas Delezene for valuable discussion on the dental characters of H. naledi. We would also like to thank Peter Schmid for the preparation of the Dinaledi fossil material; Yoel Rak for explaining in detail some of the characters used in previous studies; William Kimbel for drawing our attention to the possibility that there might be a problem with Dembo et al.’s (2015) codes for the two characters related to the articular eminence; Will Stein for helpful discussion about the Bayesian analyses; Mike Lee for his comments on this manuscript; John Hawks for his support in organizing the Rising Star workshop; and the associate editor and three anonymous reviewers for their valuable comments. We are grateful to S. Potze and the Ditsong Museum, B. Billings and the School of Anatomical Sciences at the University of the Witwatersrand, and B. Zipfel and the Evolutionary Studies Institute at the University of the Witwatersrand for providing access to the specimens in their care; the University of the Witwatersrand, the Evolutionary Studies Institute, and the South African National Centre of Excellence in PalaeoSciences for hosting a number of the authors while studying the material; and the Western Canada Research Grid for providing access to the high-performance computing facilities for the Bayesian analyses. Last but definitely not least, we thank the head of the Rising Star project, Lee Berger, for his leadership and support, and for encouraging us to pursue the study reported here.

 • English
  Authors: 
  Lisac, Katarina; Nemec, Vinko; Topic, Filip; Arhangelskis, Mihails; Hindle, Poppy; Tran, Ricky; Huskic, Igor; Morris, Andrew J.; Frišcic, Tomislav; Cincic, Dominik;
  Publisher: Cambridge Crystallographic Data Centre
  Project: SSHRC , CIHR , NSERC , HRZZ | Crystal engineering of mu... (IP-2014-09-7367)

  An entry from the Cambridge Structural Database, the world’s repository for small molecule crystal structures. The entry contains experimental data from a crystal diffraction study. The deposited dataset for this entry is freely available from the CCDC and typically includes 3D coordinates, cell parameters, space group, experimental conditions and quality measures. Related Article: Katarina Lisac, Vinko Nemec, Filip Topic, Mihails Arhangelskis, Poppy Hindle, Ricky Tran, Igor Huskic, Andrew J. Morris, Tomislav Frišcic, Dominik Cincic|2018|Cryst.Growth Des.|18|2387|doi:10.1021/acs.cgd.7b01808