search
Include:
The following results are related to Canada. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
1 Research products, page 1 of 1

 • Canada
 • Publications
 • Research data
 • 2012-2021
 • Czech
 • Sociální studia

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Michael S. Billinger;
  Publisher: Masaryk University, Faculty of Social Studies

  Montagu psal o rase jako o „nejnebezpečnějším lidském mýtu“ a Lévi-Strauss ji nazval „prvotním hříchem antropologie“. Přestože po celé 20. století vznikaly nové a nové přesvědčivé argumenty, proč by měl být koncept rasy opuštěn, pro antropology, kteří se zabývají klasifikací lidských populací, zůstává rasa významným problémem. Rasová terminologie se stala trvalým průvodcem antropologických počinů, což lze přičíst zejména tomu, že rasa byla historicky vlastním jádrem antropologického výzkumu. I přes konceptuální neadekvátnost rasy se antropologie dosud neposunula za koncept rasy jakožto explanační nástroje pro chápání biologické variability lidstva, neboť za něj dosud nemá konceptuální a/nebo metodologickou náhradu. Tento článek nově analyzuje historickou antropologickou literaturu o etnicitě a interakcí mezi biologií a kulturou jako náhradou za koncept rasy a přetváří ji v kontextu moderního filozofického a psychologického pohledu na variabilitu lidské populace.

search
Include:
The following results are related to Canada. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
1 Research products, page 1 of 1
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Michael S. Billinger;
  Publisher: Masaryk University, Faculty of Social Studies

  Montagu psal o rase jako o „nejnebezpečnějším lidském mýtu“ a Lévi-Strauss ji nazval „prvotním hříchem antropologie“. Přestože po celé 20. století vznikaly nové a nové přesvědčivé argumenty, proč by měl být koncept rasy opuštěn, pro antropology, kteří se zabývají klasifikací lidských populací, zůstává rasa významným problémem. Rasová terminologie se stala trvalým průvodcem antropologických počinů, což lze přičíst zejména tomu, že rasa byla historicky vlastním jádrem antropologického výzkumu. I přes konceptuální neadekvátnost rasy se antropologie dosud neposunula za koncept rasy jakožto explanační nástroje pro chápání biologické variability lidstva, neboť za něj dosud nemá konceptuální a/nebo metodologickou náhradu. Tento článek nově analyzuje historickou antropologickou literaturu o etnicitě a interakcí mezi biologií a kulturou jako náhradou za koncept rasy a přetváří ji v kontextu moderního filozofického a psychologického pohledu na variabilitu lidské populace.