search
5 Research products

 • Canada
 • Other research products
 • MA

Relevance
arrow_drop_down
 • Authors: Brugere, C.; Felsing, M.; Kusakabe, K.; Kelkar, G.;

  [PDF contains 61 pages]

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Poškus, Vidas;

  Pirmieji žinomi Palemono, jo palikuonių, iš romėnų save kildinusių pirmųjų Lietuvos valdovų, atvaizdai yra užfiksuoti 1581 m. Spėjeryje (Vokietija), Bernardo Albino spaustuvėje išleistame Alexandra Guagnini veikale "Sarmatiae Europae descriptio". Užfiksuotų portretų įtaka buvo tokia didelė, kad net ir XIX a. - XX a. I pusėje šios iliustracijos buvo masiškai tiražuojamos kaip vieninteliai pirmųjų Lietuvos istorijos personažų portretai. Šiandien šie atvaizdai reikšmingi tuo, kad vizualiu pavidalu atskleidžia XVI a. II pusės - XVII a. LDK visuomenės požiūrį į savo šaknis, pirmuosius bandymus vaizdinėmis priemonėmis užfiksuoti vietos istoriją. Portretai yra ne autonomiški dailės kūriniai, o tekstą atspindinčios iliustracijos. Veikalo portretus galima suskirstyti į dvi grupes. Pirmai priklauso medalionus primenančiuose apskritimuose sukomponuoti biustiniai atvaizdai, profiliais į dešinę arba į kairę; jie sugrupuoti į šešis pogrupius po tris. Ši grupė atspindi ankstyvuosius, tiesiogiai su Palemonu besigiminiavusius veikėjus. Kitai grupei priskirtini puošnesni, didesnio formato Mindaugo, Vytenio, Gedimino, Algirdo, Jogailos, Skirgailos, Vytauto, Švitrigailos, Aleksandro portretai, įdėti į vos ovalėjančius rėmus, puoštus rolverkiniais kartušais. Personažai vaizduojami iki juosmens, enface arba trijų ketvirčių rakursu. Abiem iliustracijų grupėms būdingi manierizmo dailės bruožai: apskritimo forma, ritmo pojūtis ir ornamentiškumas. Palemono palikuonims vaizduoti pasirinkti anksčiau kituose kontekstuose buvę, stilistiškai ir ikonografiškai su romėniškąja numizmatika) susiję atvaizdai. The first images of Palemon, his progeny and the first rulers of Lithuania, who stated that they originate from the Romans, are registered in 1581 in Speyer (Germany), in Alexandra Guagnini’s study "Sarmatiae Europae Descriptio", published in Bernard Albin’s printing house. The influence of the registered portraits was such big that even in the 19th – the 1st half of the 20th century the illustrations were mass circulated as the only portraits of the first characters of Lithuania’s history. Today the images are significant since they reveal the view of the society of the Grand Duchy of Lithuania of the 2nd half of the 16th – the 17th century of their roots and are the first attempts to register the history of the land by visual means. The portraits are not autonomous paintings but illustrations of text. The portraits can be divided into two groups. The first covers the bust images, with the profile to the left of to the right, composed in medallion like circles; they are grouped into six subgroups of three in each. The group reflects the earliest characters, directly related with Palemon. The other group includes larger and more ornate portraits of Mindaugas, Vytenis, Gediminas, Algirdas, Jogaila, Skirgaila, Vytautas, Švitrigaila and Aleksandras, put in more oval frames, decorated with rollwerk cartouches. The characters are portrayed half length, enface or in three fourths. Both groups of illustrations characterize with the traits of mannerism art, i. e. round shape, feeling of rhythm and ornamentation. The images, which previously existed in other contexts and stylistically and iconographically related with the Roman numismatics were chosen for portraying the progeny of Palemon.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Snezna Sodin-Semrl; Katja Lakota; Jean Dubuisson; Bridget Ellul; +14 Authors

  A collaborative effort of clinicians, infectologists, molecular biologists, pharmacologists, veterinarians, bioinformaticians, management and education specialists is united in order to develop novel strategies of detecting early stages of chronic and infectious diseases, their prevention and therapy. CODI-STRAT integrates 15 centers conducting research into chronic inflammatory/infectivous diseases from seven European (five Mediterranean) countries and the USA, with specific aims to: i) establish long-standing partner cross-disciplinary collaborations, ii) provide young investigators with broad and content-driven training, and iii) promote scientists directed towards chronic/infectivous disease management. This manuscript outlines the goals, partner roles and development of CODI-STRAT and its programme.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Research Papers in E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Research Papers in E...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  https://viurrspace.ca/bitstream/handle/10613/19101/Jan30-1875.pdf?sequence=2&isAllowed=y

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ VIUSpacearrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  VIUSpace
  1875
  Data sources: VIUSpace
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ VIUSpacearrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   VIUSpace
   1875
   Data sources: VIUSpace
 • Authors: Bogaert, E.; Bacher, K.; Lemmens, K.; Carlier, M.; +8 Authors

  For 318 patients in 8 different Belgian hospitals, the entire skin-dose distribution was mapped using a grid of 70 thermoluminescence dosimeters per patient, allowing an accurate determination of the maximum skin dose (MSD). Dose-area product (DAP) values, exposure parameters and geometry, together with procedure, patient and cardiologist characteristics, were also registered. Procedures were divided into two groups: diagnostic procedures (coronary angiography) and therapeutic procedures (dilatation, stent, combined procedures (e.g. coronary angiography + dilatation + stent)). The mean value of the MSD was 0.310 Gy for diagnostic and 0.699 Gy for therapeutic procedures. The most critical projection for receiving the MSD is the LAO90 (left anterior oblique) geometry. In 3% of cases, the MSD exceeded the 2 Gy dose threshold for deterministic effects. Action levels in terms of DAP values as the basis for a strategy for follow-up of patients for deterministic radiation skin effects were derived from measured MSD and cumulative DAP values. Two DAP action levels are proposed. A first DAP action level of 125 Gy cm(2) corresponding to the dose threshold of 2 Gy would imply an optional radiopathological follow-up depending on the cardiologist's decision. A second DAP action level of 250 Gy cm(2) corresponding to the 3 Gy skin dose would imply a systematic follow-up. Dose reference levels - 71.3 Gy cm(2) for diagnostic and 106.0 Gy cm(2) for therapeutic procedures - were derived from the 75 percentile of the DAP distributions. As a conclusion, we propose that total DAP is registered in patient's record file, as it can serve to improve the follow-up of patients for radiation-induced skin injuries.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility2
  visibilityviews2
  downloaddownloads0
  Powered by Usage counts
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Powered by OpenAIRE graph
5 Research products
 • Authors: Brugere, C.; Felsing, M.; Kusakabe, K.; Kelkar, G.;

  [PDF contains 61 pages]

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Poškus, Vidas;

  Pirmieji žinomi Palemono, jo palikuonių, iš romėnų save kildinusių pirmųjų Lietuvos valdovų, atvaizdai yra užfiksuoti 1581 m. Spėjeryje (Vokietija), Bernardo Albino spaustuvėje išleistame Alexandra Guagnini veikale "Sarmatiae Europae descriptio". Užfiksuotų portretų įtaka buvo tokia didelė, kad net ir XIX a. - XX a. I pusėje šios iliustracijos buvo masiškai tiražuojamos kaip vieninteliai pirmųjų Lietuvos istorijos personažų portretai. Šiandien šie atvaizdai reikšmingi tuo, kad vizualiu pavidalu atskleidžia XVI a. II pusės - XVII a. LDK visuomenės požiūrį į savo šaknis, pirmuosius bandymus vaizdinėmis priemonėmis užfiksuoti vietos istoriją. Portretai yra ne autonomiški dailės kūriniai, o tekstą atspindinčios iliustracijos. Veikalo portretus galima suskirstyti į dvi grupes. Pirmai priklauso medalionus primenančiuose apskritimuose sukomponuoti biustiniai atvaizdai, profiliais į dešinę arba į kairę; jie sugrupuoti į šešis pogrupius po tris. Ši grupė atspindi ankstyvuosius, tiesiogiai su Palemonu besigiminiavusius veikėjus. Kitai grupei priskirtini puošnesni, didesnio formato Mindaugo, Vytenio, Gedimino, Algirdo, Jogailos, Skirgailos, Vytauto, Švitrigailos, Aleksandro portretai, įdėti į vos ovalėjančius rėmus, puoštus rolverkiniais kartušais. Personažai vaizduojami iki juosmens, enface arba trijų ketvirčių rakursu. Abiem iliustracijų grupėms būdingi manierizmo dailės bruožai: apskritimo forma, ritmo pojūtis ir ornamentiškumas. Palemono palikuonims vaizduoti pasirinkti anksčiau kituose kontekstuose buvę, stilistiškai ir ikonografiškai su romėniškąja numizmatika) susiję atvaizdai. The first images of Palemon, his progeny and the first rulers of Lithuania, who stated that they originate from the Romans, are registered in 1581 in Speyer (Germany), in Alexandra Guagnini’s study "Sarmatiae Europae Descriptio", published in Bernard Albin’s printing house. The influence of the registered portraits was such big that even in the 19th – the 1st half of the 20th century the illustrations were mass circulated as the only portraits of the first characters of Lithuania’s history. Today the images are significant since they reveal the view of the society of the Grand Duchy of Lithuania of the 2nd half of the 16th – the 17th century of their roots and are the first attempts to register the history of the land by visual means. The portraits are not autonomous paintings but illustrations of text. The portraits can be divided into two groups. The first covers the bust images, with the profile to the left of to the right, composed in medallion like circles; they are grouped into six subgroups of three in each. The group reflects the earliest characters, directly related with Palemon. The other group includes larger and more ornate portraits of Mindaugas, Vytenis, Gediminas, Algirdas, Jogaila, Skirgaila, Vytautas, Švitrigaila and Aleksandras, put in more oval frames, decorated with rollwerk cartouches. The characters are portrayed half length, enface or in three fourths. Both groups of illustrations characterize with the traits of mannerism art, i. e. round shape, feeling of rhythm and ornamentation. The images, which previously existed in other contexts and stylistically and iconographically related with the Roman numismatics were chosen for portraying the progeny of Palemon.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Snezna Sodin-Semrl; Katja Lakota; Jean Dubuisson; Bridget Ellul; +14 Authors

  A collaborative effort of clinicians, infectologists, molecular biologists, pharmacologists, veterinarians, bioinformaticians, management and education specialists is united in order to develop novel strategies of detecting early stages of chronic and infectious diseases, their prevention and therapy. CODI-STRAT integrates 15 centers conducting research into chronic inflammatory/infectivous diseases from seven European (five Mediterranean) countries and the USA, with specific aims to: i) establish long-standing partner cross-disciplinary collaborations, ii) provide young investigators with broad and content-driven training, and iii) promote scientists directed towards chronic/infectivous disease management. This manuscript outlines the goals, partner roles and development of CODI-STRAT and its programme.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Research Papers in E...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Research Papers in E...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  https://viurrspace.ca/bitstream/handle/10613/19101/Jan30-1875.pdf?sequence=2&isAllowed=y

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ VIUSpacearrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  VIUSpace
  1875
  Data sources: VIUSpace
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ VIUSpacearrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   VIUSpace
   1875
   Data sources: VIUSpace
 • Authors: Bogaert, E.; Bacher, K.; Lemmens, K.; Carlier, M.; +8 Authors

  For 318 patients in 8 different Belgian hospitals, the entire skin-dose distribution was mapped using a grid of 70 thermoluminescence dosimeters per patient, allowing an accurate determination of the maximum skin dose (MSD). Dose-area product (DAP) values, exposure parameters and geometry, together with procedure, patient and cardiologist characteristics, were also registered. Procedures were divided into two groups: diagnostic procedures (coronary angiography) and therapeutic procedures (dilatation, stent, combined procedures (e.g. coronary angiography + dilatation + stent)). The mean value of the MSD was 0.310 Gy for diagnostic and 0.699 Gy for therapeutic procedures. The most critical projection for receiving the MSD is the LAO90 (left anterior oblique) geometry. In 3% of cases, the MSD exceeded the 2 Gy dose threshold for deterministic effects. Action levels in terms of DAP values as the basis for a strategy for follow-up of patients for deterministic radiation skin effects were derived from measured MSD and cumulative DAP values. Two DAP action levels are proposed. A first DAP action level of 125 Gy cm(2) corresponding to the dose threshold of 2 Gy would imply an optional radiopathological follow-up depending on the cardiologist's decision. A second DAP action level of 250 Gy cm(2) corresponding to the 3 Gy skin dose would imply a systematic follow-up. Dose reference levels - 71.3 Gy cm(2) for diagnostic and 106.0 Gy cm(2) for therapeutic procedures - were derived from the 75 percentile of the DAP distributions. As a conclusion, we propose that total DAP is registered in patient's record file, as it can serve to improve the follow-up of patients for radiation-induced skin injuries.

  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility2
  visibilityviews2
  downloaddownloads0
  Powered by Usage counts
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
Powered by OpenAIRE graph