research product . 2006

Cult of holy relics in Bernardine Church in Vilnius

Janonienė, Rūta;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2006
Abstract
Straipsnyje pirmą kartą pateikiamos susistemintos šiuo metu turimos rašytinės žinios Vilniaus Bernardinų bažnyčioje saugotas relikvijas ir jų kulto pobūdį. Apie ankstyvąją bažnyčios įrangą išliko tik labai fragmentiški duomenys. Tiriami XVII a. II pusės-XX a. šaltiniai. Jie liudija gyvavus XV a. mirusių dviejų vietinių bernardinų, daug nusipelniusių ordino veiklos Lietuvoje pradžioje (Angelo iš Astravo ir Marijono iš Jeziorko), XVII a. pr.-XIX a. populiarų vietos kankinio - žydų nužudyto berniuko Simono, pirmųjų krikščionių kankinių, pranciškonų šventųjų, šv. Kazimiero, Kryžiaus medžio, Kristaus kraujo ir kt. relikvijų kultą. Analizuojami duomenys apie relikvijų...
Subjects
free text keywords: relikvija, kultas, liturgija, koplyčia, bažnyčia, the relic, cult, liturgy, chapel, church
Any information missing or wrong?Report an Issue