research product . 2006

Palemonides, the artwork of Alexander Guagnini's "Sarmatiae Europae descriptio " and antiquity

Poškus, Vidas;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2006
Abstract
Pirmieji žinomi Palemono, jo palikuonių, iš romėnų save kildinusių pirmųjų Lietuvos valdovų, atvaizdai yra užfiksuoti 1581 m. Spėjeryje (Vokietija), Bernardo Albino spaustuvėje išleistame Alexandra Guagnini veikale "Sarmatiae Europae descriptio". Užfiksuotų portretų įtaka buvo tokia didelė, kad net ir XIX a. - XX a. I pusėje šios iliustracijos buvo masiškai tiražuojamos kaip vieninteliai pirmųjų Lietuvos istorijos personažų portretai. Šiandien šie atvaizdai reikšmingi tuo, kad vizualiu pavidalu atskleidžia XVI a. II pusės - XVII a. LDK visuomenės požiūrį į savo šaknis, pirmuosius bandymus vaizdinėmis priemonėmis užfiksuoti vietos istoriją. Portretai yra ne auton...
Subjects
free text keywords: Borkas, Kunas, Speras, Motiejus Strijkovskis (Maciej Stryjkowski), Manierizmas, romėnai, Antoka, ikons, Adrea Fulvio, Sarmatiae Europae descriptio, Bork, Kunos, Spera, Maciej strijkowski, Mannerism, Romans, Antiquity, icons
Any information missing or wrong?Report an Issue