research product . 2005

Constitution of the European Union in the Lithuanian constitutional reality

Vidrinskaitė, Saulė;
Open Access Lithuanian
  • Published: 01 Jan 2005
Abstract
Straipsnyje analizuojama 2004 m. spalio 29 d. Europos Sąjungos šalių narių ir kandidačių vadovų pasirašyta Sutartis dėl Konstitucijos Europai, dar vadinama Konstitucija, Konstitucijos projektu ir Konstitucine sutartimi. Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. lapkričio 11d. įstatymu Nr. IX-2562 ratifikavo šią Sutartį. Pasirinkta tokia nacionalinė procedūra, o piliečiai neįtraukti į platesnę pilietinę ir teisinę diskusiją dėl ES Konstitucinės sutarties. Diskusijų apie visuotinio referendumo rengimą beveik nebuvo, nors LR Konstitucija numato, jog svarbiausi valstybės gyvavimo klausimai yra sprendžiami referendume. Įsigilinus į ES Konstitucijos tekstą, daromos išvados,...
Subjects
free text keywords: Konstitucija, Europos Konstitucija, Europos Sąjunga (European Union)
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue