research product . 2010

Control Application for a CAN Transmitter

Hrubý, Petr;
Open Access Czech
  • Published: 18 Oct 2010
  • Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  • Country: Czech Republic
Abstract
Důvodem vzniku této bakalářské práce bylo vytvoření ovládací aplikace pro zařízení CANtron, jehož účelem je vysílání zpráv na sběrnici CAN. Toto zařízení spolu s~ovládací aplikací pro OS Windows slouží účelům testovacím a simulačním. Pomocí kombinace obou nástrojů lze provádět pohotovou analýzu činnosti libovolné řídící jednotky. Mezi nejdůležitější aspekty, které by měla ovládací aplikace splňovat, byla zařazena bezproblémová komunikace se zařízením, jehož parametry bude možno editovat za běhu programu. Uživatel bude mít například možnost nastavit přenosovou rychlost zařízení, či možnost modifikace obsahu zpráv, což je nejdůležitější funkcí vytvořené ovládací a...
Subjects
free text keywords: CANtron, VCP, CRC, COM port, Transceiver
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue