Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Other research product . 2010

Control Application for a CAN Transmitter

Hrubý, Petr;
Open Access
Czech
Published: 18 Oct 2010
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Country: Czech Republic
Abstract

Důvodem vzniku této bakalářské práce bylo vytvoření ovládací aplikace pro zařízení CANtron, jehož účelem je vysílání zpráv na sběrnici CAN. Toto zařízení spolu s~ovládací aplikací pro OS Windows slouží účelům testovacím a simulačním. Pomocí kombinace obou nástrojů lze provádět pohotovou analýzu činnosti libovolné řídící jednotky. Mezi nejdůležitější aspekty, které by měla ovládací aplikace splňovat, byla zařazena bezproblémová komunikace se zařízením, jehož parametry bude možno editovat za běhu programu. Uživatel bude mít například možnost nastavit přenosovou rychlost zařízení, či možnost modifikace obsahu zpráv, což je nejdůležitější funkcí vytvořené ovládací aplikace. V~rámci přípravy na samotné psaní zdrojového kódu a návrh uživatelského rozhraní se musely vyřešit otázky související s~výběrem vhodného vývojového prostředí a programovacího jazyka, který by nejlépe posloužil daným požadavkům. Z~tohoto důvodu byla pozornost zaměřena na jazyk Visual Basic, který se nakonec stal stěžejním nástrojem vedoucím ke splnění daných cílů zadání. K~nim by se však nikdy nedospělo bez použití samotného funkčního vzorku zařízení, který posloužil jako nepostradatelný pomocník při ladění ovládacího programu. Ačkoli se v~době vytvoření ovládací aplikace jednalo o~aktuální verzi vývojového prostředí, jenž zajišťovalo nejmodernější vzhled uživatelského prostředí, je jen otázkou času, kdy bude potřeba tuto aplikaci přizpůsobit budoucím požadavkům ať již z~hlediska vizuálního, tak i funkčního. Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Obhájeno The aim of this Bachelor thesis was to design a control application for a device called CANtron. The purpose of this device is to transmit messages via a CAN bus. In this case, the CANtron is represented by a functional sample. CANtron together with the control application are very important components for testing and simulations in the domain of control units. The combination of these tools is used to perform an instantaneous performance analysis of a unit. In order to make the control application fully operational, it should meet two key requirements. Its communication with the device should be trouble-free and the user should have an opportunity to edit its parametres during the running of the control application. For example, it will be possible to set the bit rate of the device and to modify the contents of messages. This feature is the most important function of the designed control programme. Within the preparation for source code writing and user interface designing, it was necessary to choose a suitable developing environment and a programming language. The programming language selected as the most suitable one was Visual Basic, which became the principal tool to fulfil the set goals. However, the goals would be unrealizable without the functional device sample itself. This sample played an essential part during debugging of the control application. When creating the control application, an up-to-date developing environment was used. However, it is only a question of time when it will be necessary to adapt this application to meet the latest visual and functional requirements.

Subjects

COM port, CANtron, Transceiver, VCP, CRC

[1] Halvorson, Michael. Microsoft Visual Basic 2008 Krok za krokem. Brno: Computer Press, a.s., 2008. ISBN 978-80-251-2221-1.

[2] Halvorson, Michael. Microsoft Visual Basic 2010 Krok za krokem. Brno: Computer Press, a.s., 2010. ISBN 978-80-251-3146-6.

[3] Petroutsos, Evangelos. Myslíme v jazyku Visual Basic .NET - 1. díl. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. ISBN 80-247-0371-8.

[4] Petroutsos, Evangelos. Myslíme v jazyku Visual Basic .NET - 2. díl. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. ISBN 80-247-0372-6.

[5] Fuchs, J., Barchfeld, A. Visual Basic Velká kniha řešení. Brno: Computer Press a.s., 2010. ISBN 978-80-251-2212-9.

moresidebar