publication . Master thesis . 2014

Autofagi og Steroidhormoner i Kreftutvikling - et litteraturstudium

Grindstad, Thea Karoline Walstad;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jun 2014
  • Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  • Country: Norway
Abstract
Autofagi og steroidhormoner er store temaer innen kreftforskning med mange ubesvarte spørsmål. Bakgrunn for oppgaven er en systematisk gjennomgang av litteratur hvor det undersøkes om steroidhormonaktivert autofagi innen kreftutvikling er sannsynlig. Innledningsvis utdypes det hva steroidhormoner er, deres rolle som signaleringssubstanser og påvirkningen på ulike fysiologiske prosesser. Videre presenteres autofagi, dens mekanistiske funksjon og regulering. Deretter beskrives forskning som viser at autofagi og steroidhormoner har roller i kreftutvikling og -behandling. Tilslutt presenteres litteratur som knytter sammen disse store temaene innen kreftforskning.
Subjects
free text keywords: VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Endokrinologi: 774, VDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Onkologi: 762, MED-3950
Any information missing or wrong?Report an Issue