publication . Article . 2021

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ

Open Access Ukrainian
  • Published: 14 May 2021 Journal: Научный вестник Полесья (issn: 2412-2394, eissn: 2410-9576, Copyright policy)
  • Publisher: Національний університет «Чернігівська політехніка»
Abstract
Актуальність теми дослідження. На сьогодні визначається значна роль центральних банків у подоланні наслідків світової фінансово-економічної кризи 2007-2009 рр. у забезпеченні стабільності національних фінансових систем. Центральні банки країн у посткризовий період змінюють свою комунікаційну політику, використовуючи зв’язки з громадськістю для стабілізації економіки. Крім того, поширення набули нетрадиційні заходи монетарної політики. Постановка проблеми. Важливим є оцінка світових тенденцій у підходах до розуміння незалежності центральних банків та оцінка глобальних тенденцій теорії та практики їх функціонування.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретич...
Subjects
free text keywords: банківська систем, фінансова система, монетарна політика, рефінансування, процентна ставка, інфляція, ризик., 336.7
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue