publication . Article . 2021

THE FORMATION OF HOTEL BUSINESS ENTERPRISE STRATEGY OF COMMODITY IN THE CONDITIONS OF MARKET CHANGES

Open Access Ukrainian
  • Published: 19 May 2021 Journal: Научный вестник Полесья (issn: 2412-2394, eissn: 2410-9576, Copyright policy)
  • Publisher: Національний університет «Чернігівська політехніка»
Abstract
Актуальність теми дослідження. В умовах швидких змін на ринку готельних послуг формування адаптивної продуктової стратегії та вибір відповідних інструментів її реалізації є необхідною передумовою виживання та забезпечення довгострокової конкурентоспроможності підприємства готельної індустрії.Постановка проблеми. Дослідження теоретичних підходів до формування та реалізації продуктової стратегії підприємства готельного бізнесу в умовах ринкових змін має теоретичне та прикладне значення.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджено наукові підходи до проблем адаптивності стратегічного правління підприємствами готельного бізнесу та процесів формування продукто...
Subjects
free text keywords: strategic management, hotel business, commodity strategy, innovations, hotel product, adaptation, 640.41, стратегічне управління, готельний бізнес, продуктова стратегія, інновації, готельний продукт, адаптація, 640.41
Any information missing or wrong?Report an Issue