publication . Article . 2014

Механизм взаимообусловленного развития малого бизнеса и социальной сферы

Karpova, Tetyana;
Open Access Ukrainian
  • Published: 28 Jan 2014 Journal: Skhid (issn: 1728-9343, eissn: 1728-9343, Copyright policy)
  • Publisher: Ukrainian Center For Cultural Studies
Abstract
У статті запропонована концепція механізму взаємообумовленого розвитку малого бізнесу та соціальної сфери, що базується на синтезі ефективних форм, інструментів і методів його реалізації. Концепція передбачає державну й недержавну підтримку малого бізнесу, системи їх забезпечення й дозволяє активізувати розвиток малого бізнесу, підвищити рівень економічного й соціального добробуту зайнятих працівників і суспільства в цілому. Основною метою концепції є підвищення ролі та значення малого бізнесу в розвитку соціальної сфери національної економіки, зміцнення його конкурентоспроможності на вітчизняному й міжнародних ринках і посилення впливу на економічні та соціальн...
Subjects
free text keywords: small business; social sphere; development; state and non-state support; mechanism; systems of provision, малый бизнес; социальная сфера; развитие; государственная и негосударственная поддержка; механизм; системы обеспечения, малий бізнес; соціальна сфера; розвиток; державна й недержавна підтримка; механізм; системи забезпечення, 334.012.61-022.51:316.323-042.75
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue