publication . Article . 2017

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ РИНКОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Open Access Ukrainian
  • Published: 11 Sep 2017 Journal: Научный вестник Полесья (issn: 2410-9576, eissn: 2410-9576, Copyright policy)
  • Publisher: ЧНТУ
Abstract
Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення існуючих проблем, визначення найбільш суттєвих макроекономічних факторів ціноутворення на ринках продовольчих товарів в умовах досконалої конкуренції є беззаперечною, оскільки протягом останнього часу саме забезпечення продовольчої безпеки держави стало стратегічно важливим напрямом національної економічної політики. Постановка проблеми. Доцільно провести оцінку впливу основних макроекономічних факторів на ціноутворення та кон’юнктуру одного з досконало конкурентних ринків продовольства України – ринку макаронних виробів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях таких вчених, як Н. Білошкурська...
Subjects
free text keywords: ціна; обсяг, фактор; кон’юнктура; ринок; продовольчі товари; досконала конкуренці, 338.51:658.8.012.12
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue