publication . Article . 2021

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Open Access Ukrainian
  • Published: 14 May 2021 Journal: Научный вестник Полесья (issn: 2412-2394, eissn: 2410-9576, Copyright policy)
  • Publisher: Національний університет «Чернігівська політехніка»
Abstract
Актуальність теми дослідження. Інформація є важливим ресурсом при здійсненні господарської діяльності, особливо в умовах становлення інформаційної економіки. Якість інформації визначається рядом характеристик: повнотою, достовірністю, точністю, порівнянністю тощо. Таку інформаційну базу може забезпечити дієва система бухгалтерського обліку.Постановка проблеми. Наявність сучасних, інноваційних засобів праці створює конкурентні переваги суб’єкта господарювання, а ефективність їх використання впливає на показники виробництва продукції та рентабельності. Тому, правильна система організації обліку основних засобів дозволить формувати якісну інформацію про стан та сту...
Subjects
free text keywords: облік, інформаційна економіка, основні засоби, 657, 658.27]330
Any information missing or wrong?Report an Issue