publication . Article . 2008

Nagrody literackie – „konie pociągowe” rynku książki?

Dorota Degen;
Open Access
  • Published: 07 Dec 2008 Journal: Toruńskie Studia Bibliologiczne, volume 1 (issn: 2080-1807, Copyright policy)
  • Publisher: Uniwersytet Mikolaja Kopernika/Nicolaus Copernicus University
  • Country: Poland
Abstract
Rosnąca konkurencja na rynku książki sprawiła, że w centrum zainteresowania wydawców znalazły się działania marketingowe. Jednym z ważniejszych narzędzi promocji książki są nagrody literackie. Stanowią wyznacznik sukcesu pisarskiego i wydawniczego, także komercyjnego. Najbardziej znana polska nagroda literacka, to utworzona w 1997 roku nagroda NIKE. The growing competition on the book market has put the marketing activities in the centre of publishers' interest. One of the most important tools for book promotion are literary prizes. They determine the success of both writers and publishers as well as commercial one. The best known Polish literary prize is the NI...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: nagrody literackie, rynek wydawniczy, marketing wydawniczy, literary prize, Sociology, Nike, Advertising, Competition (economics), Law, Promotion (rank), media_common.quotation_subject, media_common
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue