publication . Article . 2016

Jiný pohled na etnicitu jako na biologický koncept: Posun antropolgie za koncept rasy

Michael S. Billinger;
Open Access
  • Published: 01 Jul 2016 Journal: Sociální studia / Social Studies, volume 4, pages 23-51 (issn: 1214-813X, eissn: 1803-6104, Copyright policy)
  • Publisher: Masaryk University Press
Abstract
Montagu psal o rase jako o „nejnebezpečnějším lidském mýtu“ a Lévi-Strauss ji nazval „prvotním hříchem antropologie“. Přestože po celé 20. století vznikaly nové a nové přesvědčivé argumenty, proč by měl být koncept rasy opuštěn, pro antropology, kteří se zabývají klasifikací lidských populací, zůstává rasa významným problémem. Rasová terminologie se stala trvalým průvodcem antropologických počinů, což lze přičíst zejména tomu, že rasa byla historicky vlastním jádrem antropologického výzkumu. I přes konceptuální neadekvátnost rasy se antropologie dosud neposunula za koncept rasy jakožto explanační nástroje pro chápání biologické variability lidstva, neboť za něj ...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: General Social Sciences, biokulturní, etnicita, lidská variabilita, fyzická antropologie, rasa, lcsh:Sociology (General), lcsh:HM401-1281
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue